Shell sluit zich aan bij DTW

Energietransitie

In de wereldwijde transitie naar een CO2-arm energiesysteem, zijn de beste oplossingen afhankelijk van de omstandigheden in een land of regio. De uitwerking van de energietransitie verschilt daarom per land/regio. In Nederland gaat het met name om schonere energie en efficiënter gebruik ervan om de CO2-reductie doelstellingen te kunnen halen. Samenwerking is van essentieel belang bij het verkennen van duurzame oplossingen voor deze uitdagingen, net zoals een personeelsbestand met voldoende technisch opgeleide mensen.

Shell Eco-marathon

Shell heeft een lange traditie op het gebied van techniekpromotie. Al meer dan 30 jaar wordt Shell Eco-marathon georganiseerd, waarvan vier edities in Nederland zijn gehouden. Shell Eco-marathon is een van ‘s werelds meest uitdagende studentenwedstrijden op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid. Deelnemende studenten worden uitgedaagd zo zuinig mogelijk te rijden in een zelfgemaakt voertuig. De winnaar is het team dat het verst rijdt op het equivalent van 1 kWh of 1 liter brandstof.

Jaarlijks wordt voorafgaand aan Shell Eco-marathon Europa op verschillende plekken een Challenger Event georganiseerd, dit jaar voor het eerst in Nederland. Tijdens het Challenger Event laten de teams hun energiezuinige voertuigen keuren door de technische inspectie om deze daarna op het parcours te testen. Studententeams uit heel Europa komen hier naartoe om zich te kwalificeren voor de volgende editie van Shell Eco-marathon Europa.

Dit evenement vindt van 22 t/m 25 mei 2019 plaats op het Circuit Park Berghem in Noord-Brabant. Naar verwachting zullen 45 studententeams deelnemen, waaronder 13 Nederlandse teams.

Aanmelden voor zaterdag 25 mei via deze link:

https://www.generationdiscover.nl/primair-onderwijs/make-the-future-live-the-netherlands-featuring-shell-eco-maratho.html

Shell & DTW

Het Shell Eco-marathon Challenger Event in Berghem is onderdeel van de Dutch Technology Week. Shell Eco-marathon is met een stand aanwezig tijdens het Night of the Nerds evenement op 21 mei 2019. Daarnaast vormt het Challenger Event op zaterdag 25 mei 2019 samen met de Week van Techniek, een initiatief vanuit het lokale bedrijfsleven, een Hub op de High Tech Ontdekkingsroute voor het publiek van de Dutch Technology Week.

Zaterdag 25 mei is de laatste dag waarop de aanwezige studententeams zich kunnen kwalificeren. Naast de competitie voor de studenten wordt er ook een gratis minifestival georganiseerd, als onderdeel van het Generation Discover programma. Hier kunnen jongeren (8 t/m 14 jaar) door middel van allerlei proefjes en interactieve activiteiten ervaren welke rol wetenschap en technologie spelen in onze toekomst, en hoe leuk het is om hier zelf iets mee te doen.

Op de eerste dag van het Shell Eco-marathon Challenger Event vindt tevens de prijsuitreiking van de Generation Discover bright ideas challenge plaats. Via deze challenge maken leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs spelenderwijs kennis met wetenschap en technologie en worden ze uitgedaagd na te denken over innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van energie, water en voedsel.

Online is meer informatie over Shell Eco-marathon en Generation Discover te vinden.