Fontys Hogescholen

Fontys is een brede kwaliteitshogeschool (40.000 studenten en zo’n 4.000 medewerkers) met een leidende positie in het hbo, die opleidt voor bachelors en masters in bijna alle disciplines.

Fontys sluit inhoudelijk aan bij vier landelijke topsectoren High Tech, Life Sciences, Creative Industries en Logistiek. De High Tech sector in Nederland heeft zijn zwaartepunt in de Brainportregio en met haar opleidingen, onderwijs en praktijkgericht onderzoek is Fontys stevig in deze regio verankerd. Het zijn de ambities van Fontys om:

• De instroom van 20.000 studenten te realiseren.
• Een onmisbare partner in de Brainportregio worden qua kennisoverdracht, - uitwisseling en –creatie op hbo- en hbo plusniveau.
• Het ontwikkelen van duurzaam en toekomstvast onderwijs en onderzoek in samenwerking met het werkveld.
• Actief te participeren in ‘open innovatie’ tussen kennisindustrie en maakindustrie.
• De preferred partner te zijn van het MKB op het gebied van praktijkgericht onderzoek.

Onderwijs 
Fontys biedt uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit, gebaseerd op kennis, vaardigheden en beroepshouding. Zo worden de studenten goed voorbereid op de beroepspraktijk of op het zelfstandig ondernemerschap. Het hbo-onderwijs bij Fontys is sterk praktijkgericht en daarom vormen stages een belangrijk onderdeel van de opleiding. Fontys investeert in intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs en draagt hiermee bij aan het ontplooien en opleiden van talent, het stimuleren van persoonlijke vorming en het ontwikkelen van een waardebewustzijn bij studenten.

Onderzoek
Ook het onderzoek bij Fontys is praktijkgericht en het levert kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het oplossen van de problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling van deze beroepspraktijk en aan de vernieuwing van de curricula.

Profiel
Fontys positioneert zich met de kernboodschap ‘Groei door aandacht en uitdaging’ als een onderwijsorganisatie waarin studenten kunnen groeien en groter leren denken. Ze wil dit realiseren door aandacht en uitdaging te bieden aan studenten, medewerkers en stakeholders. Met extra aandacht voor het individu zorgt Fontys ervoor dat al haar studenten optimaal in staat worden gesteld hun studie succesvol af te ronden.

Lees meer over Fontys Hogescholen