dinsdag 7 Mei Smart productivity biedt concurrentievoordeel

Met een heldere strategie kunnen industriële toeleveranciers kansen beter benutten. Nieuwe technologieën dienen zich in hoog tempo aan. Dat vraagt om keuzes, in een sector die continu moet innoveren en investeren. Tijdens de IndustrieTOP, die dit jaar in 4 regio’s gehouden wordt, draait het om Smart Productivity: realiseer een hoge efficiency en effectiviteit in het hele proces, en bouw met een hoge productiviteit aan een sterke concurrentiepositie.

Nieuwe productietechnologieën en nieuwe verdienmodellen staan volop in de aandacht. Robotisering, Internet of Things en machine learning bieden kansen in de keten. Maar hoe kun je daadwerkelijk de continuïteit en de performance van je organisatie verbeteren?

Productiviteit als speerpunt
“Tijdens de IndustrieTOP, dit jaar in 4 verschillende regio’s tijdens de Dutch Technology Week (20 -25 mei), zullen we verschillende onderwerpen bij de kop pakken binnen het thema Smart Productivity – productiviteit als speerpunt van de industrie”, zegt sector banker Industry Gert Jan Braam van ING. “Samen met onze partners VNO-NCW, FME en Koninklijke Metaalunie bieden we een programma met inspirerende keynote-speeches. Aan de inhoudelijke thematafels brengen we vervolgens gelijkgestemde ondernemers bij elkaar. Die gaan samen met een koploper uit de sector in gesprek over deelonderwerpen, zoals doorlooptijdverkorting, modulair ontwerpen en de impact van data op productiviteit.”

De industriële sector heeft de afgelopen 5 jaar mooie groeicijfers genoteerd. In 2018 en ook dit jaar vlakt de groei verder af; een kritische analyse van het proces om winstgevendheid op lange termijn te behouden is nu actueel. Braam: “Onze maakindustrie kenmerkt zich veelal door kleinere series met veel samengestelde componenten. High mix, low volume en steeds vaker ook high complexity – hier is productiviteit en flexibiliteit cruciaal.”

Meer verantwoordelijkheid
De afgelopen jaren hebben bedrijven inhaalslagen gemaakt op investeringen, schetst Braam. “Bedrijven zijn hun productie gaan vernieuwen. Daarnaast leggen klanten steeds meer verantwoordelijkheid bij producenten en toeleveranciers om mee te denken, just-in-time te werken en maatwerk te bieden. Om snel en flexibel te kunnen leveren zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit, is  een hoog-efficiënt en flexibel productieproces nodig met de nieuwste technologieën.” Bovendien blijft prijsdruk een factor van betekenis: “De vraag of het goedkoper of sneller kan dient zich steeds weer aan. Dat vraagt om een hoge efficiencygraad van een hightech machinepark.”

Kennis versnellen
De industrie wordt uitgedaagd om continu te verbeteren en te innoveren, stelt directeur Bert Mooren van VNO-NCW West. “Juist de maakindustrie speelt hierin een belangrijke rol en is daarnaast van groot belang voor onze economie en werkgelegenheid. Tijdens de IndustrieTOPs brengen wij ondernemers bij elkaar om kennis te delen en te versnellen. Deze bijeenkomst biedt de deelnemers een uitgelezen kans om branchegenoten te ontmoeten en elkaar verder te helpen. Daarnaast zorgen wij er in de belangenbehartiging voor dat de innovatieve kracht van deze sector de ruimte krijgt en dat hun stem gehoord wordt.”

“Succesvol zijn en blíjven – dat is in een wereld die door innovaties en nieuwe technologieën razendsnel verandert een mooie uitdaging”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. “Het is in deze turbulente omgeving niet de vraag óf je als bedrijf moet innoveren, maar hoe je dat het meest efficiënt kunt doen. FME helpt ondernemers zo adequaat mogelijk in te spelen op de veranderingen. Dat doen we door ondernemers bij elkaar te brengen én hen te adviseren. Zo kunnen ze van elkaar leren en de kracht van het netwerk benutten. Diezelfde elementen kenmerken de IndustrieTOP, met ook dit jaar een zeer actueel thema. Kennis omzetten in actie, daar draait het om.”

Digitaliseringsslag
We staan volgens Gert Jan Braam aan de vooravond van een grote digitaliseringsslag, vooral interessant rond werkvoorbereidingsprocessen. “Machines zitten straks vol met sensoren. Daar kun je heel veel data uithalen. Dat maakt zichtbaar waar de ‘flow’ stopt en verbeteringen mogelijk zijn. Maar die ‘sensoring-data’ kan bijvoorbeeld ook worden toegepast voor predictive maintenance. Zo wordt het mogelijk om storingen te reduceren en het maakt het plannen van onderhoud veel eenvoudiger en minder kostbaar.”

“Maar veel ondernemers realiseren zich nog onvoldoende dat er een digitale wereld ontstaat, waarin ict diep doordringt in alle facetten van het productieproces”, zegt beleidssecretaris Peter van der Mars van Koninklijke Metaalunie. Dat moet veranderen. Nederland moet in 2021 het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa hebben. Daarom hebben Metaalunie, FME, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel en TNO zich verenigd in het Smart Industry Team.

Noodzaak om meer te investeren
“Onze boodschap aan ondernemers is: kijk goed wat het voor je kan betekenen, vooral in termen van de verhoging van de productiviteit”, stelt Van der Mars. “Onderzoek wijst uit dat, ondanks de goede economie, bedrijven matig in staat zijn om hun marges te vergroten; ze gebruiken de winsten vooral om de verhoging van kosten van arbeid en materiaal te compenseren. Er is dus een grote noodzaak om nog meer te investeren in productiviteitsverhoging.”

“Nieuwe productietechnologie gaat pas echt renderen als het hele proces op orde is en de uiteindelijke productiviteitsstijging is belangrijk voor margebehoud op langere termijn”, vervolgt Braam. “Zo versterk je je concurrentiepositie en blijf je concurrerend ten opzichte van buitenlandse aanbieders.”

Meld je aan voor de IndustrieTOP in jouw regio
Wil je de performance van je onderneming verbeteren? Kom dan naar één van de 4 regionale IndustrieTOPs, op 21 mei (Midden- & Oost-Nederland, Hengelo), 22 mei (Noord-Nederland, Leeuwarden en Zuid-Nederland, Eindhoven) en 23 mei (West-Nederland, Zaandam).

Aanmelden* kan door je op de website van de IndustrieTOP te registreren.

*De IndustrieTOP is een exclusief event en uitsluitend toegankelijk voor deelnemers op managementniveau binnen de (maak)industrie.

 

Nieuws