DTW on Facebook DTW on Instagram DTW on Twitter DTW on LinkedIn DTW on Youtube

Make
Tech
Yours

In 2019 heeft FME in samenwerking met de Dutch Technology Week de campagne ‘Make Tech Yours’ gelanceerd. Met de campagne willen zoveel mogelijk mensen in Nederland enthousiast maken voor (een toekomst in) technologie. Ook dit jaar kan ‘Make Tech Yours’ gebruikt worden voor activiteiten en events die bijdragen aan deze ambitie.

Make Tech Yours is onderdeel van Upgrade NL.

Onze partners