DATE

Monday 20 May 2019

TIME

12:30-19:00

LOCATION

Brainport Industries Campus

PARKING

Parkeergarage bij Brainport Industries Campus

TARGET AUDIENCE

professional

CONTACT

Techniekpact

070-3119711
info@techniekpact.nl
www.techniekpact.nl

free access

invitation only

Jaarconferentie Techniekpact - Investeer in TechTalent!

Benieuwd naar projecten die het verschil maken voor meer technisch talent door innovatief beroepsonderwijs, een aanpak voor leven lang ontwikkelen, de energietransitie of een beter imago van techniek? Op maandag 20 mei vindt de Techniekpact Jaarconferentie plaats bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven! U ontdekt via een TechTrack hoe onderwijs, ondernemers en overheden investeren in TechTalent!

 

Wat gaan we doen? Kennisdeling, inspiratie, tips om morgen zelf mee aan de slag te gaan, zaken die opgelost moeten worden, netwerken. Volg een TechTrack op de Campus van inhoudelijke sessies, demo’s en TechTalks met voorbeelden uit de regio's Zuidoost-Nederland en West-Brabant.
 

De Jaarconferentie wordt georganiseerd door alle partners in Zuidoost-Nederland verenigd in Brainport Network. 
 

Programma

12.30 - Aanvang netwerklunch
13.30 - Plenaire opening
14.30 - De campus in voor TechTracks, Techtalks en Techlounge
16.30 - Plenaire afsluiting
17.00 - Netwerkborrel en Grab-and-Go dinner
19.00 - Einde